15 Ago 2021

S’istòria

Su topònimu ndi arribat, istau, de su pòpulu antigu prenuràgicu de is semilitensis, chi s’agatant in cabu de giossu de sa Sardìnnia, chi depiat teni in Sìmaba sa làcana sua prus a pitzus. Àtera ipòtesi portada a innantis est ca ndi arribat de s’aregu Thymalis, Thymalla, o Thytimala =...

Leggi di più